НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Комітет з конкурсних торгів

 

Комітет з конкурсних торгів - посадові особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон).


Комітет з конкурсних торгів утворено наказом Голови Комісії від 01.03.2012 №175 «Про створення Комітету з конкурсних торгів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»; Положення про комітет з конкурсних торгів затверджено наказом Голови Комісії від 01.03.2012 №176 «Про затвердження Положення про Комітет з конкурсних торгів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 


Метою створення Комітету з конкурсних торгів є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

 


Головними функціями Комітету з конкурсних торгів є:


• планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису (плану асигнувань);


• складення та затвердження річного плану державних закупівель;


• здійснення вибору процедури закупівлі;


• проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;


• забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;


• надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;


• організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);


• проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника, оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;


• забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;


• оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;


• ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;


• вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупинення процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушень під час проведення процедури закупівлі;


• забезпечення надання інформації, утому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;


• сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;


• здійснення інших дій, передбачених Законом.

 Голова Комітету з конкурсних торгів – Керівник апарату Комісії Сахнацька Оксана Андріївна, тел.: (044) 254-56-24, oksana.sakhnatska@nssmc.gov.uaСекретар Комітету з конкурсних торгів – головний спеціаліст відділу господарського забезпечення департаменту фінансового та господарського забезпечення Комісії Попович В’ячеслав Віталійович, тел.: (044) 254 24 77, viacheslav.popovych@nssmc.gov.ua


← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →