НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Моніторинг учасників фондового ринку

Моніторинг учасників фондового ринку здійснюється з метою забезпечення функцій НКЦПФР щодо контролю за учасниками фондового ринку. Моніторинг проводиться відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та нормативно-правових актів Комісії. 

 

Співпраця

 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється взаємообмін інформацією з органами державної влади відповідно до укладених з ними угод. Зокрема, у сфері моніторингу НКЦПФР співпрацює з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Фондом державного майна України, Міністерством внутрішніх справ України, Рахунковою палатою України, Державною податковою адміністрацією України, Національним банком України, Державним комітетом статистики України, Державною службою фінансового моніторингу, Антимонопольним комітетом України.


← Назад
 • Документи

 • Концепція консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп (85.504Kb)
 • Концепція модернізації Системи моніторингу фондового ринку, впровадження пруденційного нагляду і забезпечення електронного документообігу в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, схвалена рішенням Комісії від 27.03.2012 №465 (1.232615Mb)
 • ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ щодо результатів провадження професійної діяльності учасниками фондового ринку протягом 2011 року (27.136Kb)
 • Концепція розкриття інформації на фондовому ринку, схвалена рішенням Комісії від 26.04.2012 №645 (122.88Kb)
 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ щодо вимог до розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на сторінці в мережі Інтернет, зокрема в рамках Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 (зі змінами) (38.912Kb)
 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ щодо вимог до розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на сторінці в мережі Інтернет (38.912Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 17 травня Тимур Хромаєв візьме участь у SWIFT Standards Forum
  Детальніше →
 • 26-27 квітня Тимур Хромаєв візьме участь у конференції Світового банку з питань державних облігацій
  Детальніше →
 • 18 квітня Максим Лібанов візьме участь у практикумі щодо змін корпоративного законодавства
  Детальніше →
 →