НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про розпорядження

Тип розпорядження зупинення
Вид цінного паперу акції
Номер 47-КФ-З
Дата 02.02.2018
Коментар ПрАТ «ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Уповноважена особа реєструвального органу – т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Хохлова Наталія Віталіївна, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 зі змінами, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354 (із змінами), та відповідно до документів, наданих ПрАТ «ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (адреса: вул. Артема, 21, м. Київ, 01042, код за ЄДРПОУ 34531554) на зупинення обігу акцій ПрАТ «ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» у зв’язку перетворенням акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:Зупинити обіг акцій ПрАТ «ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 34531554).


Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску:
"06" лютого 2018 року.
← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →