НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про розпорядження

Тип розпорядження зупинення
Вид цінного паперу акції
Номер 193-КФ-З
Дата 13.07.2018
Коментар ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних паперів Хохлова Наталія Віталіївна, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.07.2018р. №467, підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, наданих Публічним акціонерним товариством «БАНК «ЮНІСОН», місцезнаходження: 03028, м. Київ, просп. Науки, 30-А, код за ЄДРПОУ 38514375, на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

зупинити обіг простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «БАНК «ЮНІСОН».

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску:
« 17 » липня 2018 року.
← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →