НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про розпорядження

Тип розпорядження відновлення
Вид цінного паперу акції
Номер 67-ДР-ЗС
Дата 31.10.2018
Коментар ЗАТ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА «РАДОСИНЬ»
Уповноважена особа реєструвального органу – Т.в.о. Директора департаменту реєстрації емісій цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Хохлова Наталія Віталіївна, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467, згідно з пунктом 5 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі існування, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 №736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2013 року за №802/23334 (зі змінами та доповненнями), відповідно до документів, наданих ЗАТ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА «РАДОСИНЬ», місцезнаходження: проспект Маяковського, буд. 6, м. Київ, 02217, код за ЄДРПОУ 21538933, на заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) простих іменних акцій у зв’язку із забезпеченням існування іменних акцій у бездокументарній формі,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Видати ЗАТ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА «РАДОСИНЬ», код за ЄДРПОУ 21538933, свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій у зв’язку із забезпеченням існування іменних акцій у бездокументарній формі,
← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →