НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Пруденційний нагляд

Пруденційний нагляд на фондовому ринку забезпечує прозорість та контрольованість діяльності професійних учасників ринку, а також є дієвим інструментом для захисту інтересів інвесторів.

 

Однією із цілей Комісії щодо пруденційного нагляду є налагодження комплексної системи кількісних та якісних показників, обов'язкової для дотримання професійними учасниками фондового ринку.

 

Діяльність компаній, що працюють на фондовому ринку пов’язана із ризиками. Запобігання реалізації таких ризиків і мінімізація їх впливу на діяльність професійних учасників є одним з вагомих факторів, що впливає на ефективність діяльності кожного окремого учасника та ринку в цілому, а також сприяє захисту інтересів клієнтів профучасників та інвесторів.

 

 

Професійний учасник

Строки

подання

Нормативний акт, який встановлює строки та порядок подання місячних даних до Комісії

Торговці цінними паперами

не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним

Пункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання та  подання адміністративних даних  щодо діяльності  торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 25.09.2012 №1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за №1737/22049

Компанії з управління активами

не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним

Пункт 1 розділу ІІ Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 № 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за №1764/22076

Депозитарні установи

не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним

Пункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії № 992 від 11.06.2013, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за №1126/23658

Центральний депозитарій цінних паперів

не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним

Пункт 1 розділу ІІ  Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 28.05.2013 № 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за №975/23507

Фондові біржі

не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним

Пункт 1 глави 2 розділу ІІІ Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050

Особи, що провадять клірингову діяльність

не пізніше 10-го (включно) числа місяця, наступного за звітним місяцем

Пункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за № 144/24921

 

 

Нормативні документи щодо пруденційного нагляду:

 

Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затверджене рішенням Комісії від 01.10.2015 № 1597, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 за № 1311/27756.

 

Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, затверджене рішенням Комісії від 01.12.2015 № 2021, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.12.2015 за № 1599/28044.

 


← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →