НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Європейська інтеграція


 

Виконання Порядку денного Асоціації Україна – ЄС


Наказом Голови Комісії від 08.04.2013р. №212 було затверджено План внутрішніх заходів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з реалізації заходів Порядку денного асоціації Україна – ЄС на 2013р. на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.03.2013р. №11847/1/1-13 щодо організації виконання заходів Порядку денного асоціації Україна – ЄС у 2013р.


Комісія постійно звітує про виконання зазначеного Плану до Кабінету Міністрів України. Інформація про стан виконання Порядку денного Асоціації Україна – ЄС (за станом на 05.04.2013р.)

 

 

Діяльність в рамках Підкомітетів Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС


Відповідно до розподілу компетенції органів державної влади та підкомітетів в рамках Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС з виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС затвердженого дорученням Кабінету Міністрів України від 14.03.2013р. №10686/0/1-13, представники Комісії входять до складу Українських частин таких Підкомітетів:


Підкомітет № 2: Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика (макроекономічні питання; соціальна політика та політика в сфері зайнятості; статистика фінансових ринків; структурні реформи; стратегії сталого розвитку (екологічного, соціального та економічного); оподаткування; управління державними фінансами, в тому числі аудит та фінансовий контроль; фінансові послуги; загальні принципи надання технічної допомоги).


Підкомітет № 3: Політика в сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній сфері (співробітництво в регуляторній сфері стосовно промислових товарів (стандарти, технічні норми, оцінка відповідності); діалог щодо промислової політики; малі та середні підприємства; державні закупівлі та права інтелектуальної власності (регуляторні аспекти), корпоративне законодавство, захист прав споживачів, розгляд регуляторного співробітництва та апроксимації законодавства).

 

Підкомітет № 4: Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія (інтеграція енергетичних ринків, енергетична інфраструктура, ядерна безпека, енергоефективність, виробництво енергії, транспорт, програма Галілео, безпека морських перевезень, захист довкілля).

 

Підкомітет № 6: Юстиція, свобода та безпека (боротьба із організованою та міжнародною злочинністю, транскордонна співпраця в сфері юстиції, свободи та питань безпеки, управління кордонами, міграція, притулок, “відмивання” грошей, боротьба з наркотиками, запобігання протизаконній діяльності, судова реформа, боротьба з корупцією, верховенство права, якісне управління).


← Назад
 • Документи

 • Стан виконання заходів Порядку денного асоціації Україна - ЄС у 2013 р. (78.336Kb)
 • План імплементації Другої Директиви Ради ЄС 77/91/ЄЕС, Директиви Європейського Парламенту та Ради 2007/36/ЄС, Рекомендацій Європейської Комісії 2005/162/ЄС, 2004/913/ЄС та принципів ОЕСР щодо впровадження стандартів у сфері корпоративного управління та діяльності акціонерних товариств (135.168Kb)
 • ПЛАН імплементації у сфері пруденційного нагляду та вимог до професійних учасників ринків капіталу (87.04Kb)
 • ПЛАН імплементації у сфері емісії цінних паперів (74.24Kb)
 • ПЛАН імплементації Директиви (ЄС) № 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 року щодо схем компенсації інвестору (65.024Kb)
 • ПЛАН імплементації Регламенту (ЄС) № 1060/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року щодо кредитних рейтингових агентств (69.12Kb)
 • ПЛАН імплементації у сфері інститутів спільного інвестування (92.672Kb)
 • ПЛАН імплементації у сфері забезпечення виконання договорів щодо фінансових інструментів (78.848Kb)
 • ПЛАН імплементації у сфері протидії зловживанням на ринках капіталу (72.704Kb)
 • ПЛАН імплементації у сфері розкриття інформації на ринках капіталу (78.336Kb)
 • ПЛАН імплементації у сфері фінансових інструментів та ринків капіталу (79.872Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →