НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроект про ринки капіталу та регульовані ринки

Обговорення

У Верховній Раді зареєстровано новий законодавчий акт – проект Закону України  «Про ринки капіталу та регульовані ринки» (реєстраційний номер 7055). Ініціаторами законопроекту є група народних депутатів, серед яких Руслан Демчак, Михайло Довбенко, Павло Різаненко, Максим Поляков, Дмитро Святаш та Іван Мірошніченко.

 

Документ імплементує до національного законодавства України низку положень актів ЄС з питань емісії цінних паперів, прозорості інформації, торгівлі цінними паперами, ринків фінансових інструментів та похідних інструментів.

 

Нагадаємо, гармонізація законодавчого поля України з правом ЄС (зокрема у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та діяльності компаній) відбувається на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і створення в майбутньому передумов для переходу до наступних стадій інтеграції, зокрема членства України в Євросоюзі.

 

Законопроект комплексно врегульовує такі питання:

 

- функціонування ринків похідних цінних паперів та деривативів,

- функціонування регульованих ринків та розбудови їх інфраструктури;

- удосконалення порядку емісії цінних паперів та системи розкриття інформації на ринках капіталу у відповідності до вимог європейського законодавства;

- впорядкування діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу у відповідності до світових практик та європейського законодавства;

- забезпечення захисту прав власників облігацій, зокрема, шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій, у відповідності до найкращих світових практик.

 

Прийняття такого системного законодавчого акту дозволить:

 

- сприяти ефективному розвитку ринків похідних цінних паперів та деривативів;

- розбудувати біржову інфраструктуру на основі уніфікованих підходів, що в свою чергу дозволить в майбутньому знизити ризики невиконання угод, отримати прозорі ціни на активи, які будуть допущені до торгів на організованих ринках, та репрезентативні біржові цінові індикатори, а отже сприятиме покращенню управління ціновими ризиками;

- забезпечити можливість надання учасниками ринків капіталу більш широкого спектру фінансових послуг;

- сприятиме підвищенню ефективності та надійності функціонування ринків капіталу, розвитку ринку корпоративних облігацій та створенню умов для забезпечення ефективного захисту прав власників корпоративних облігацій, облігацій внутрішніх місцевих позик, облігацій міжнародних фінансових організацій та іпотечних облігацій;

- удосконалити процес емісії цінних паперів та системи розкриття інформації на ринках капіталу з урахуванням вимог норм законодавства ЄС з метою підвищення захисту прав інвесторів та інших учасників ринків капіталу;

- сприятиме збільшенню інвестиції в економіку України, зокрема через підвищення довіри внутрішніх та іноземних інвесторів до українських емітентів внаслідок запровадження цивілізованих європейських правил емісії цінних паперів та розкриття інформації про емітентів;

- спростити процедуру приватного розміщення цінних паперів;

- забезпечити виконання вимог Угоди про асоціацію в частині імплементації Директив ЄС № 98/26/EC, 2003/71/ЄС, № 2004/109/ЄС, № 2007/14/ЄС, № 2001/34/ЄС, № 2007/36/ЄС, № 2014/65/ЄС, Регламентів ЄС № 809/2004, № 648/2012 та № 600/2014.


← Назад

Також цікаво

 • 07.11.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 • 06.11.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 • 18.10.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 • 17.10.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 →
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →