НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Зареєстрований в парламенті законопроект №6303 дозволить підвищити довіру інвесторів до ефективності державного регулювання фондового ринку

Обговорення

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу» (реєстраційний номер №6303).

 

Цей законопроект пропонує зміни законодавчого поля, які дозволять покращити дисциплінованість учасників фондового ринку України; ефективно протидіяти зловживанням з цінними паперами; збільшити інвестиції в економіку України через підвищення довіри до ефективності державного регулювання фондового ринку.

 

Зокрема, законопроект пропонує такі новації:

 

- закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;

- вдосконалення законодавчих норм щодо можливостей міжнародного співробітництва НКЦПФР;

- створення передумов для приєднання України до Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO MMoU);

- імплементацію норм Регламенту ЄС № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку, які стосуються міжнародної співпраці регуляторів, обміну інформацією між ними, проведення слідчих дій по запиту іншого регулятора, а також збереження професійної таємниці);

- удосконалення системи нагляду та контролю за діяльністю на фондовому ринку з урахуванням найкращого світового досвіду з метою розбудови ефективної системи запобігання зловживанням.

 

Для закріплення у законодавстві гарантій незалежності регулятора пропонується передбачити:

- право регулятора при виконанні своїх функцій діяти самостійно та незалежно від будь-якого державного органа або політичних сил;

- заборону втручання в діяльність регулятора, у тому числі шляхом надання вказівок, розпоряджень, доручень;

- установлення особливостейфінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності регулятора;

- чіткий порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та Членів регулятора.

 

Фінансування діяльності регулятора здійснюватиметься з державного бюджету переважно за рахунок надходжень від надання ним адміністративних послуг, а також сплати внесків на регулювання всіма учасниками фондового ринку.

 

Крім того, законопроект встановлює чітко регламентовані й прозорі процедури проведення  регулятором оцінювань та перевірок, та удосконалює процедури розгляду справ про порушення законодавства та застосування санкцій.

 

«Цей законопроект не пропонує надати регулятору повноваження заради повноважень. Приведення повноважень регулятора до міжнародних стандартів дозволить ефективно захищати інвесторів і протидіяти зловживанням з цінними паперами. Надання Комісії повноважень проводити розслідування і перевірки не дозволить більше порушникам законодавства уникати відповідальності», - прокоментував основну ідею законопроекту Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

 

 

ДОВІДКА

 

Прийняття законопроекту №6303 дозволить державі:

 

- виконати зобов‘язання відповідно до пункту 16 Меморандуму між Україною та МВФ про економічну і фінансову політику, яким передбачена зміна законодавства ринку цінних паперів з метою приведення повноважень, незалежності та інституційної спроможності НКЦПФР у відповідність з міжнародною практикою;

 

- створить умови для приєднання України до Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння (IOSCO MMoU) і розбудови міжнародного співробітництва в сфері протидії зловживанням на ринках капіталу.

 

- виконати підпункт 1.7 пункту 1 Розділу X «Реформа фінансового сектору» Коаліційної угоди Верховної Ради VIII скликаннята підпункти 1-4 пункту В «Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового сектору» Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року.


← Назад

Також цікаво

 • 07.11.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 • 06.11.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 • 18.10.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 • 17.10.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 →
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →