НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Катерина Рафальська: Ми запроваджуємо не точкові зміни, а повністю нові підходи

Обговорення

Катерина Рафальська, директор Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів і пруденційного нагляду НКЦПФР, про підвищення вимог до аудиту фінансової звітності, посилення контролю якості аудиторських фірм, розвитку системи пруденційного нагляду та планах на 2016 рік.

 

- Останнім часом Комісія збільшувала контроль за професійними учасниками ринку цінних паперів та підвищувала вимоги до їх діяльності. Чи стосувалося підвищення вимог аудиту фінансової звітності та діяльності аудиторських фірм, які працюють на ринку?

 

К.Р.: Наразі Комісією розробляються абсолютно нові положення щодо підготовки й подання аудиторського висновку та фінансової звітності. Це не є точкові зміни, ми запроваджуємо повністю нові підходи. Наприклад, примітки до фінансової звітності мають розкривати всю специфіку діяльності суб’єкта господарювання, а не подаватися суто формально. Примітки будуть аналізуватися ретельніше. Велика увага приділятиметься якості проміжної фінансової звітності, яка регулюється МСБО 34.

 

Дуже важливим питанням для аудиторських фірм залишається контроль якості. Аудиторська палата останнім часом активізувала свою роботу щодо перевірки внутрішнього контролю якості аудиторських фірм. Нам надходить на сьогодні багато корисної інформації щодо аудиторських фірм, які не повинні потрапити до нашого реєстру. Мені дуже подобається наша теперішня співпраця з Аудиторською палатою України. Я сама працюю в складі Комітету з контролю якості й бачу, що реальна робота проводиться і справді критерії якості стають вищими, а кількість аудиторських фірм, що задовольняють цим вимогам, зменшується. Аудиторські фірми, які бажають лишатися на високому рівні, який нині вимагається, виконують рекомендовані плани заходів і відповідно залишаються як у реєстрі АПУ, так і в нашому.

 

Зараз ми вносимо зміни до Рішення Комісії № 1519 «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів». Ці зміни передбачають підвищення вимог до аудиторських фірм, які бажають бути включеними до реєстру, та удосконалення процесів включення та виключення аудиторських фірм з Реєстру НКЦПФР.

 

- Комісія тривалий час пропрацювала з системою пруденційного нагляду за діяльністю профучасників. Які результати запровадження системи пруденційних нормативів?

 

К.Р.: На сьогодні розроблено та затверджено два важливих документи з питань пруденційного нагляду. Один з них – нормативно-правовий акт, що визначає основні ризики професійної діяльності на фондовому ринку. Зокрема, встановлює перелік, порядок розрахунку та нормативні значення пруденційних показників, що застосовуються для їх вимірювання, оцінки, визначає вимоги до профучасників фондового ринку щодо запобігання і мінімізації впливу ризиків на їх діяльність, а також встановлює періодичність здійснення розрахунків пруденційних показників та подання результатів таких розрахунків до Комісії.

 

Інший документ визначає порядок здійснення Комісією нагляду за дотриманням професійними учасниками у своїй діяльності вимог щодо пруденційних нормативів.

 

За період здійснення аналізу відповідності професійних учасників пруденційним вимогам, можна говорити про те, що поступово в учасників сформувалось розуміння необхідності існування таких вимог та важливості їх дотримання. Так, з серпня 2014 року до кінця 2015 року (коли набрало чинності рішення «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» від 01 жовтня 2015 року № 1597) спостерігалось поступове збільшення суб’єктів, які відповідають встановленим вимогам.

 

- Які завдання ставите перед собою на 2016 рік? Чи стосуватиметься процес імплементації європейських директив норм чинного законодавства щодо аудиту та  аудиторської діяльності?

 

К.Р.: Останнім часом ми беремо активну участь у розробці нових законопроектів і приведенні чинного законодавства у відповідність до вимог Директив ЄС. Паралельно працюємо над гармонізацією нормативної бази Комісії у розрізі вимог до аудиторських висновків і фінансової звітності, шукаємо шляхи усунення існуючих проблем подання фінансової звітності та аудиторських висновків до Комісії.

 

В рамках Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року працюємо над компонентом В.12 «Звітність фінансового сектору», основною метою якого є подання звітності у форматі XBRL. Основними завданнями, покладеними на 2016 рік в рамках даного компоненту, є визначення програмних та технічних засобів для розробки таксономії, розроблення DPM – моделі та її наповнення базовими зв’язками, алгоритмами розрахунку, показниками. Завершення даного проекту планується на кінець 2018 року.

 

В рамках налагодження системи пруденційного нагляду ми хочемо розбудувати систему, направлену не на покарання за недотримання нормативів, а таку яка запобігатиме виникненню проблем. Ми розробляємо зміни до діючого Рішення № 1597, вводимо додаткові пруденційні показники для профучасників та вдосконалюємо запроваджену раніше оцінку кредитних ризиків для торговців цінними паперами.

 

Діяльність компаній, що працюють на фондовому ринку, пов’язана із ризиками. Саме тому ми плануємо постійно вдосконалювати інструменти оцінки ризиків профучасників. Адже запобігання реалізації ризиків і мінімізація їх впливу на діяльність професійних учасників і на ринок в цілому сприятиме захисту інтересів інвесторів.


← Назад

Також цікаво

 • 11.09.2017 Тимур Хромаев: В Украине фондового рынка нет из-за того, что все процессы на нем «серые»

  Детальніше →
 • 05.09.2017 Тимур Хромаєв: «Контролювати обіг криптовалют неможливо і немає сенсу»

  Детальніше →
 • 04.01.2017 Тимур Хромаєв: Про що не можна мовчати

  Детальніше →
 • 16.12.2016 Ігор Назарчук: Маніпулювання на фондовому ринку: загроза чи міф?

  Детальніше →
 →
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →